Nytt liv i Arkivarer uten grenser?

På Det 8. norske arkivmøte blir det invitert til et møte for diskusjon om arbeidet med Arkivarer uten grenser i Norge kan startes opp igjen. Det vil være en del av sammenslutningen Archivists without Borders International. Arkivarer uten grenser ble opprettet i Norge i 2011, under Det 5. norske arkivmøte i Tromsø. Arbeidet har siden…