Siste parallellsesjon på plass

Forvaltningslovutvalget leverte sin innstilling 14. mars, der de foreslår en ny lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning. Endringer i forvaltningens organisasjon, arbeidsmåte og oppgaver og endringer i befolkningens forventninger til offentlig forvaltning, den teknologiske utviklingen og nye internasjonale forpliktelser gjør at det ifølge utvalget er behov for en ny lov. Forslaget til ny forvaltningslov vil…