Program


Mandag 8. april
09.00Registrering og kaffe
10.00Riksarkivar Inga Bolstad ønsker velkommen
Kulturminister Trine Skei Grande
10.30-12.00Plenumssesjon
10.30Anthea Seles, International Council on Archives
11.00Torgeir Waterhouse, IKT Norge
11.30John Sheridan, National Archives UK
12.00-13.00Lunsj
13.00-14.30Parallellsesjoner
Sesjon 1.1Arkivdanning når samfunnet digitaliseres
Documenting by design, norsk strategi og norske planer – Espen Sjøvoll, Arkivverket
Archive by design, britiske erfaringer og planer – John Sheridan, National Archives UK
Arkiv i en digital forvaltning – Katarina de Brisis, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sesjon 2.1Ansvar og organisering av arkivfunksjon og -depot
Arkivlandskapet i lys av Arkivlovutvalget – Guri Lande, Arkivverket
Totalarkiv eller IKA-medlemsskap – Tom Oddby, Drammen byarkiv og Wenche Risdal Lund, IKA Kongsberg
Regionreformens betydning på arkivområdet – Marit Hosar, Fylkesarkivet i Oppland
Hvordan påvirker arkivorganisering tjenestene som leveres – Sigrid Stokstad, OsloMet
Eget arkiv eller outsourcing – sammen er vi mindre alene – Vilde Ronge, Norsk Helsenett
Sesjon 3.1Informasjonsforvaltning
Deling av data gir gevinster for samfunnet – Tone Bringedal, Difi
Data er den nye oljen – hva betyr det for virksomhetsarkivene? Jon Bjerkelien, Statnett
Når 15 millioner brev i året skal forsvinne – hvordan sikre dokumentasjon og rettsvern for ettertida? – Rune Kjørlaug, Difi
Kan virksomhetsarkitektur brukes som grunnlag for en tverrfaglig tilnærming til dokumentasjonsforvaltning og arkiv i digitale ommgivelser? – Øivind Langeland, Arkivverket
Sesjon 4.1Audiovisuelle arkiv
Nasjonal plan for digitalisering av lyd og levende bilder – Aslak Sira Myhre, Nasjonalbiblioteket
Arkivverkets innsats på AV-området – Kristin Jacobsen, Arkivverket
Kulturrådet og audiovisuell kulturarv – Stig Johan Kalvatn, Kulturrådet
Magnetic Tape Alert Project – Dietrich Schüller, Phonogrammarchiv of the Austrian Academy of Sciences
14.30-15.00Pause

15.00-16.30Parallellsesjoner
Sesjon 1.2Automatisering, maskinlæring og kunstig intelligens
An Archival Odyssey: Machine-learning and Artificial Intelligence in Archives – Anthea Seles, ICA
Robotisering i kommunal sektor – Andreas Ulfsten, Norges Handelshøyskole
Datakvalitet i arkivet: Nå og for fremtiden – Per Myrseth, DNV GL
Sesjon 2.2Brukere, publikum og formidling
Oslohavn1798.no – om å formidle arkiv og historie på nye måter – Ragnhild Hutchison, Tidvis
Gamle papirer, nye tider. Om synliggjøring av forfatterarkiver i Nasjonalbiblioteket – Rebecca Boxler Ødegaard, Nasjonalbiblioteket
Arkiv + quiz = sant – Gaute Christian Molaug Kuben/Aama
Arkiv och lärande – Eva Tegnhed, Föreningsarkivet i Jämtlands län
Sesjon 3.2Kravet om internkontroll – risikostyring, og vår rolle?
Implementering av internkontroll for arkiv
Hvordan lykkes med digitalisering og beholde styring og kontroll? – Rune Berggren, Sopra Steria
Hvorfor må man skjønne virksomheten for å være en god arkivar? – Kristine Brorson, Sopra Steria
Erfaringer fra NVE – Rikke B.Skoe
Sesjon 4.2Digitalisering og tilgjengeliggjøring av historisk arkivmateriale
Arkivverkets strategi for tilgjengeliggjøring av dokumentarven og bruk av frivillighet – Synne Stavheim, Anette Clausen og Renathe-Johanne Wågenes, Arkivverket
Forventninger til Digitalarkivet som nasjonal publiseringsplattform – Øystein Eike, Oslo byarkiv
Flerstrenget strategi for opbygning af digitale ressourcer i det danske Rigsarkiv – Allan Vestergaard og Katrine Tovgaard-Olsen, Rigsarkivet
Digitalarkivet som nasjonal publiseringsplattform – Vildana Grabovica, Arkivverket
Nasjonalt historisk befolkningsregister – Lars Holden, Norsk Regnesentral
16.30-17.00Pause
17.00Parallellsesjoner
Sesjon 1.3Generalforsamling i Norsk Arkivråd
Sesjon 2.3Generalforsamling i Arkivforbundet
Sesjon 3.3Omvisning på Prindsen
Omvisning på Prinds Christian Augusts Minde og arbeidsanstalten i Storgata 36. Caroline Juterud, Oslo byarkiv.
Sesjon 4.3Arkivarer uten grenser
Mer informasjon kommer
19.00Aperitiff
19.30Middag
Oslo Kongressenter

Tirsdag 9. april
09.00-10.15Plenumssesjon
09.00Digitaliseringsminister Nikolai Astrup
09.15Marte Michelet
09.45Julia Noordergraaf, Universitetet i Amsterdam
10.15Pause
10.45-12.15Parallellsesjoner
Sesjon 1.4Personvern og «arkivformål»
Hva er GDPR og hva betyr egentlig «arkivformål i allmennhetens interesse»? – Herbjørn Andresen, OsloMet
Erfaringer fra første halvår og kommende vinklinger på tilsyn – Datatilsynet
Arkivfaglig veileder i GDPR-spørsmål – Janet Birkedal Martin, Arkivverket
GDPR og privatarkivfeltet – erfaringer fra VID-Arkiv – Gustav Steensland
Sesjon 2.4Forskning: hvem, hva, hvor?
Forskning i museumssektoren – Birgitte Sauge, Nasjonalmuseet
Forskningens plass i arkivsektoren – Ole Martin Rønning, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Forskning og forskningsinfrastruktur i Nasjonalbiblioteket og biblioteksektoren – Hege Stensrud Høsøien, Nasjonalbiblioteket
Kulturrådet og forskning på kulturområdet – Olav Hamran, Kulturrådet
ABM-institusjoner tar i bruk forskningsinformasjonssystemet Cristin – Tanja Høvin, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
Sesjon 3.4Høsting av data og bevaring
Metode for identifisering og sikring av dokumentasjon – Cathrin Blitzner Møller, Arkivverket
Sikring av arkiv i praksis – Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet og Lars-Martin Kristensen, IT-samarbeidet i Grenland
Får vi til nyskaping på arkiv sammen? – Anja Jervel Vestvold, Norsk Arkivråd
Samarbeid og videre utvikling av langtidslagring – Kristin Jacobsen, Arkivverket
Sesjon 4.4Innsamling av muntlige kilder
Skeivt arkivs livsminneintervjuer: dokumentasjon for ettertiden, Runar Jordåen, Skeivt arkiv, Universitetsbiblioteket i Bergen
Arbeiderminner og intervjusamlinger – tilgjengeliggjøring og bruk – Trond Henriksen og Tor Are Johansen, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
«Å være eller ikke være?», hva kan et samisk arkiv bidra med? – Grete Gunn Bergstrøm, Samisk arkiv, Arkivverket
Minner.no – samlingssted for samtidsdokumentasjon – Audun Kjus, Norsk Etnologisk Gransking
Personvernperspektivet og oppbevaring av intervjumateriale – Maren Magnus Voll, Universitetet i Oslo
12.15-13.15
Lunsj
13.15-14.15
Parallellsesjoner
Sesjon 1.5
Tillit til arkiv – verktøy og vinklinger
Verktøy fra forskningsprosjektet InterPares Trust – Giovanni Michetti
Sesjon 2.5Norges dokumentarv
UNESCO, Memory of the World og Norges dokumentarv – Stefka G. Eriksen, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Kulturarvslister – hva er vitsen? – Hildegunn Bjørgen, Kulturrådet
Kulisteinen som kjendis – Tove Eivindsen, Vitenskapsmuseet, NTNU
Samtale
Sesjon 3.5
Forslag til ny forvaltningslov
Presentasjon av Forvaltninglovutvalgets rapport – Marius Stub
Forberedte kommentarer og spørsmål
Sesjon 4.5Urfolk og nasjonale minoriteter
ICA Indigenous Matters Expert Group, urfolk og sannhetskommisjoner – Øystein Steinlien
Hvorfor 1801-folketellinga er ei problematisk kilde til sørsamisk historie – Håkon Hermanstrand, Nord universitet
Fra å bli beskrevet til å beskrive – urfolk og minoriteter i arkiv – Harald Lindbach, Arkivverket
14.15-14.45Pause
14.45-16.15Plenumssesjon
14.45Presentasjon av Arkivlovutvalges rapport – Christian Reusch
15.15Paneldebatt
15.45Oppsummering og veien videre, Norsk Arkivråd og Arkivforbundet
16.00Takk og farvel