Til utstillere

INVITASJON TIL UTSTILLERE OG ANNONSØRER

DET 8. NORSKE ARKIVMØTE
8.-9. april 2019, Oslo Kongressenter

Kjære potensielle utstillere og annonsører

Norsk Arkivråd, Arkivforbundet og Arkivverket arrangerer det 8. norske arkivmøtet i Oslo 8.–9. april 2019. Vi har gleden av å invitere din virksomhet som utstiller på konferansen.

Arrangementet er landets eneste nasjonale møteplass for arkivansatte i alle sektorer både innenfor arkivdanning og arkivdepot. På de syv første møtene har det vært mellom 350 og 600 deltakere. Både utstillere og deltagere har vært godt fornøyd med de tidligere arkivmøtene. De avholdes hvert tredje år, og denne gangen på Oslo Kongressenter.

Konferansen går over to dager og inneholder plenumsforedrag fra kjente norske og internasjonale foredragsholdere begge dager. I tillegg vil det bli avholdt parallellsesjoner i fire saler hver dag. På slutten av dag én blir det avholdt årsmøter for Norsk Arkivråd og Arkivforbundet. På slutten av andre dag vil Arkivlovutvalget presentere sin konklusjon og Riksarkivaren vil oppsummere arrangementet.

Det planlegges trykksaker og andre produkter rettet mot deltakerne. Se egen del av denne invitasjonen.

Utstillere har alltid vært en sentral del av arkivmøtet. Dere har en unik mulighet til å komme i kontakt med egen kundegruppe og å bygge nettverk. Oslo Kongressenter har et stort utstillerareal som er plassert i kaffepausearealet for konferansen. Fasilitetene skulle være de beste.

Vi håper dere har lyst til å delta som utstillere på det 8. norske arkivmøtet. På forhånd takk og vel møtt!

Med vennlig hilsen
For arrangementskomiteen

Ole Gausdal
Arkivverket

Fullstendig program

Meld deg på

PÅMELDINGSFRIST

Frist for påmelding som utstiller var 1. mars 2019. Påmeldingsdato benyttes som utgangspunkt for prioritering av utstillernes plassering i utstillerområdet. Det er begrenset antall plasser.